karta-wolontariusza-76.jpg

Karta Wolontariusza to forma podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym.

Dzięki Karcie wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

 

Poznaj się bliżej z Kartą Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: POSIADACZE KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza przysługuje każdemu wolontariuszowi i koordynatorowi, którzy przystąpili do Korpusu Solidarności (KS) i utworzyli swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty przez wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Warunkiem korzystania z Karty przez koordynatora jest potwierdzony w SOW fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba, której Karta została aktywowana.

KROK 1: STWORZENIE PROFILU
Zakładamy swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) - internetowej platformie wspierającej proces organizacji wolontariatu w Korpusie Solidarności.

 

KROK 2: WYBÓR OFERTY
Spośród dostępnych ofert wolontariatu w SOW wbieramy interesującą nas ofertę i nawiązujemy współpracę z oferentem.

 

KROK 3: DOKUMENTACJA
Po wykonaniu zadania, wolontariusz dokumentuje swoją aktywność zapisując w SOW przepracowane godziny wolontariatu i zakres swojej pracy.

 

KROK 4: POTWIERDZENIE
Organizacja współpracująca z danym wolontariuszem potwierdza w SOW przepracowane godziny.

 

KROK 5: AKTYWACJA
Karta Wolontariusza zostaje aktywowana po przepracowaniu przez wolontariusza wymaganej Regulaminem liczby godzin lub w przypadku koordynatora po podjęciu współpracy z wolontariuszem.

 

KROK 6: WERYFIKACJA
SOW co miesiąc sprawdza profil użytkownika i w zależności od liczby przepracowanych godzin przez wolontariusza lub podjętej przez koordynatpra współpracy z wolontariuszem, aktywuje lub dezaktywuje Kartę.

Karta Wolontariusza umożliwia jej posiadaczowi korzystanie z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza. W ofercie znajdują się między innymi: zniżki i ulgi na usługi.

Planujemy systematycznie powiększać ofertę o kolejne propozycje naszych Partnerów, takie jak:

 • darmowe wejścia i bilety;
 • udział w niepowtarzalnych eventach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
 • bezpłatny udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury, sportu i biznesu.

!!!! Zasady korzystania z Karty Wolontariusza [PDF]

Posiadacz Karty Wolontariusza jest zobowiązany do okazania Karty w miejscach, w których zamierza skorzystać ze specjalnych uprawnień przyznanych przez Partnera. Na żądanie Partnera Karty Wolontariusza przy korzystaniu z uprawnienia oferowanego przez tego Partnera, posiadacz Karty jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Karta Wolontariusza dostępna jest dla Członków Korpusu w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SOW. Dla osób nie posiadających aplikacji możliwy jest również wydruk karty z SOW.

Nie. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba do tego uprawniona. Uprawnienia związane z Kartą nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób prowadzący do korzystania z uprawnień przez osobę inną niż jej posiadacz. Uprawnienia nie mogą być również wymieniane na gotówkę. Członek Korpusu Solidarności nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojej Karty. Za poufność i bezpieczeństwo Karty odpowiedzialny jest wyłącznie jej posiadacz. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o możliwości nieautoryzowanego wykorzystania swojej Karty przez osoby trzecie.

Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach Korpusu w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 !!!!! Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności. Spełnienie tych warunków aktywuje Kartę Wolontariusza na okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. warunki zostały spełnione. W przeciwnym wypadku Karta pozostanie nieaktywna (automatycznie deaktywuje się) po upływie miesiąca.

Zostań Partnerem Karty Wolontariusza!

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-79.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-80.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-82.jpg

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-83.jpg

FAQ: PARTNERZY KARTY WOLONTARIUSZA

Karta Wolontariusza to przeznaczony dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu program benefitowy, w założeniach przypominający taki program, jak np. Karta Dużej Rodziny. Karta ma postać wirtualnej karty wyświetlanej w specjalnej aplikacji mobilnej. Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek i specjalnych przywilejów na produkty i usługi oferowane przez Partnerów Karty Wolontariusza.

Instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy mogą zostać Partnerami Karty Wolontariusza i zaoferować członkom Korpusu Solidarności na specjalnych warunkach swoje usługi, produkty, lub inne atrakcyjne formy docenienia ich pracy.

Podmioty, które zdecydują się na współpracę z Korpusem Solidarności:

 • Otrzymają tytuł: Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.
  poziom-kolor-3.png
 • Mogą liczyć na dostęp do unikalnego narzędzia realizacji strategii CSR, które wesprze ich w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej w rozwój i wspieranie wolontariatu, a poprzez to w budowanie kapitału społecznego i kapitału zaufania w swoim otoczeniu oraz wśród pracowników.
 • Mogą korzystać z możliwości ekspozycji swojego logo w serwisie korpussolidarnosci.gov.pl wraz z informacją o współpracy w ramach Karty Wolontariusza oraz aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Korpus Solidarności.
 • Zyskują sposobność do budowania relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności, jednocześnie rozwijając dobre relacje z lokalnymi społecznościami aktywnych ludzi, tworzących sektor obywatelski.
 • Mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów społecznych firmy, w tym w zakresie wolontariatu pracowniczego.
 • Mogą korzystać również z pomocy w doborze sprawdzonych organizacji pozarządowych, z którymi można realizować projekty społeczne, a także z doradztwa nt. aspektów formalnoprawnych wolontariatu.
 • Wolontariusze Partnera  mogą korzystać z ogólnopolskiego systemu pośrednictwa wolontariatu, czyli Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), i podejmować wolontariat indywidualny w wybranej lokalnej organizacji. Organizatorzy programu oferują również Partnerom Karty wsparcie doradcze dotyczące np. tego, jak rozpocząć i realizować działania ochotnicze, oraz udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne. Zapewniony jest również bezpośredni kontakt z Partnerami programu w całej Polsce.

Do udziału w tym unikalnym programie i współtworzenia oferty Karty Wolontariusza zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, kluby i związki sportowe, NGO, instytucje ochrony przyrody i inne zainteresowane organizacje. Katalog oferowanych benefitów jest nieograniczony i zależy wyłącznie od profilu działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania się.

W ofercie znaleźć się mogą zarówno różnorodne bonifikaty i darmowe oferty usług i produktów, jak również możliwość rozwoju osobistego, tutoring, mentoring, udział w niepowtarzalnych eventach i koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach i wykładach, udział w warsztatach i szkoleniach.

Do udziału w Programie Partnerzy mogą przystąpić w dowolnym momencie. W porozumieniu z organizatorami Programu Korpus Solidarności określone zostaną zakres, forma, wysokość specjalnych uprawnień (np. ulg, zniżek) lub zakres usług, jakie Partner zechce zaoferować wolontariuszom Korpusu. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków, podpisana zostanie umowa o współpracy.

 


Kontakt z Biurem Korpusu Solidarności
telefon: (22)  468 44  459
mail: karta@korpussolidarnosci.gov.pl

Dołącz do grona aktualnych Partnerów Programu Karty Wolontariusza! Dzięki Partnerom, możemy zaoferować dedykowane benefity dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w całej Polsce - dziękujemy, że jesteście z nami!

Miejsca, w których obowiązuje Karta Wolontariusza

Muzeum Narodowe w Krakowie:

 • Muzeum Narodowe w Krakowie (Gmach Główny), Al. 3 Maja 1, Kraków
 • Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Rynek Główny 3, Kraków
 • Dom Jana Matejki, ul Floriańska 41, Kraków
 • Dom Józefa Mehoffera, ul. Krupnicza 26, Kraków
 • Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 • Pawilon Józefa Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, Kraków
 • Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, pl. Sikorskiego 6, Kraków 
 • Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, Kraków
 • Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem, ul. Kasprusie 19, Zakopane
 • Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, Pl. Szczepański 9, Kraków
 • Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 15, Kraków

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie:

 • Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa

Muzeum Sztuki w Łodzi:

 • Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72, Łódź
 • Muzeum Sztuki w Łodzi ms 1, ul. Więckowskiego 36, Łódź
 • Muzeum Sztuki w Łodzi ms 2, ul. Ogrodowa 19, Łódź

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

 • Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

 • Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, Sulejówek

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku:

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

PLACKARNIA Restauracja w Lublinie:

 • PLACKARNIA - Miasteczko Akademickie, ul. Radziszewskiego 8, Lublin
 • PLACKARNIA - Sławinek, ul. Bohaterów Monte Cassino 14, Lublin
 • PLACKARNIA - Czechów, ul. Kurantowa 4b, Lublin
 • PLACKARNIA - Czuby, ul. Bursztynowa 17, Lublin
 • PLACKARNIA – Węglin Południowy, Jantarowa 5, Lublin

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Skrzydła” w Lublinie:

 • Poradnia „Skrzydła”, ul. Jutrzenki 24, Lublin

karta-wolontariusza-korpusu-solidarnosci-77.jpg