certyfikacja-73.jpg

 

Korpus Solidarności wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego. Stwarzamy organizatorom wolontariatu (organizacjom i instytucjom), odpowiednie warunki do współpracy z wolontariuszami, edukujemy w obszarze wolontariatu oraz umożliwiamy wymianę doświadczeń. Pobudzamy do aktywności środowisko organizatorów i wolontariuszy, wspieramy tworzenie lokalnych koalicji. Działamy m.in. poprzez współpracę Korpusu z Partnerami Regionalnymi i Lokalnymi w Polsce.

Intencją Korpusu jest dbanie o dobrą współpracę Wolontariusza z Organizacją/Instytucją, aby przebiegała profesjonalnie i przynosiła obopólną satysfakcję. Dobra współpraca jest szczególnym wyzwaniem w przypadku wolontariatu długoterminowego, gdzie zależy nam na utrzymaniu motywacji w długofalowej perspektywie. Stąd bardzo ważnym celem Korpusu jest wsparcie organizatorów wolontariatu i dbałość o wysoką jakość organizacji wolontariatu. Uważamy, że dobrze zorganizowany wolontariat pozytywnie wpływa na wszystkich interesariuszy korzystających z pomocy ochotników.

 

Jedną z propozycji wspierania członków Korpusu Solidarności w dbaniu o rozwój profesjonalnego wolontariatu, jest certyfikacja organizatorów wolontariatu, pod nazwą „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

 

Certyfikacja jest procesem, który umożliwia organizatorom:

  • sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi Korpusu,
  • podniesienie standardów organizacji wolontariatu,
  • promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Efektem certyfikacji jest wyróżnienie organizatora wzorowo współpracującego z wolontariuszami i przyznanie mu certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Certyfikat przyznaje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W jego imieniu certyfikację przeprowadzają Regionalni Partnerzy Korpusu Solidarności, obecni w każdym województwie.

Do certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje, które w świetle obowiązujących przepisów mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy. Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza certyfikacji, drugi etap to udział w spotkaniu i rozmowie z certyfikatorem (ekspertem). Do drugiego etapu przejdą organizacje/instytucje, które zdobędą co najmniej 75% punktów w pierwszym etapie.

W celu uzyskania certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” kliknij TUTAJ i uzupełnij test (I etap certyfikacji). 

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

Formularz Certyfikacji

 

certyfikacja-74.jpg


Partnerzy Regionalni Korpusu Solidarności