Korpus Solidarności działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy ujęte w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik). Szczegółowe zasady formalne Programu Korpus Solidarności określa jego Regulamin (załącznik).

W celu zgłębienia regulacji prawnych dotyczących wolontariatu, zachęcamy do lektury Poradnika Prawnego "Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach" (załącznik), wydanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.