start-konkursu-na-nowych-partnerow-lokalnych-korpusu-solidarnosci-2022-2024-261.jpg

Zostań naszym Partnerem Lokalnym i rozwijaj z nami w Polsce wolontariat długoterminowy! Serdecznie zapraszamy kwalifikujące się podmioty do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024”!

 

Konkurs jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

 

Strategicznym celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Nastąpi to przez: zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie; rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami; pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

 

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu.

 

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności  oraz Regulaminie Konkursu, w którym znajdują się szczegółowe informacje dot. konkursu, jak również m.in.: wzór umowy, karta oceny formalnej i merytorycznej, wzory sprawozdań, umowa.

W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

 

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie), a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego.

 

Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od kwietnia 2022 do grudnia 2024 roku. W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.

 

Nabór wniosków trwa od 07.04.2022 do 29.04.2022 do godziny 16:00.

 

Zapraszamy również do udziału w Webinarium informacyjnym dla Wnioskodawców pt. Jak przygotować wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024”, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 10:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się klikając tutaj: REJESTRACJA NA WEBINARIUM

 


Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres mailowy: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Cała Polska